Etterlysninger


 Ikke identifisert

Eva "Ormonde" Fenbow-Lie (Andresen)

Min tipp-oldefars kusine Eva Andresen (1896-1988) var datter av Alfred Andresen og Anette Olava Andresen. Hun brukte scenenavnet Eva Ormonde, og ble senere gift med Alfred Fenbow. Hun flyttet senere til Tønsberg. Det hadde vært interessant å komme i kontakt med etterkommere av Eva.
Ormondes

Eva Ormonde sendte dette postkortet til Inga Marie Andersen (f. Andresen) i 1919 fra Kristiania (Oslo.) Hun spør om Inga kan sende bud på Arnt (antageligvis Ingas svoger, hennes ektemanns bror) angående noen bilder.
The Fenbows

Dette postkortet var plassert ved siden av kortet fra Eva Fenbow-Lie (Andresen) i et gammelt fotoalbum. The Fenbows var antageligvis et tivoli hun drev med ektemannen Alfred Fenbow.
Eva Fenbow-Lie og Alfred Fenbow

Eva Fenbow-Lie (Andresen) sammen med sin ekteman Alfred Fenbow.
Ormondes

Et postkort av "The Ormondes," Eva Fenbow-Lie og Alfred Fenbow.

 Ukjente bilder