Hva er nytt? (siste 30 dagene)


Dato for siste GEDCOM import: 23 Nov 2013 21:51:21

Kan ikke utføre spørringen: SELECT familyID, husband, wife, marrdate, tng_families.gedcom as gedcom, firstname, lnprefix, lastname, prefix, suffix, nameorder, tng_families.living as fliving, tng_families.private as fprivate, tng_people.living as living, tng_people.private as private, tng_people.branch as branch, tng_families.gedcom as gedcom, DATE_FORMAT(tng_families.changedate,'%e %b %Y') as changedatef, treename FROM tng_families, tng_people, tng_trees WHERE TO_DAYS(NOW()) - TO_DAYS(tng_families.changedate) <= 30 AND tng_people.personID = husband ( AND tng_people.gedcom = tng_families.gedcom AND tng_people.gedcom = tng_trees.gedcom) AND ((tng_families.living !=1 && tng_families.private != 1)) ORDER BY tng_families.changedate DESC, lastname LIMIT 30